Proizvodnja materijala se bazira na epoksidnim i poliuretanskim vezivima, te biranim dodacima (punila, pigmenti, aditivi) dobavljenim od renomiranih svjetskih proizvođača. Formulacije proizvoda su spoj svjetskih dostignuća i rada tehnološkog tima, koji se primjenom ovih materijala bavi već više od 30 godina, a prate vrhunsku kvalitetu uz brigu o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša. Proizvodnja i skladištenje sirovina i gotovih proizvoda se odvija u organiziranim prostorima prema svim zahtjevima zakona o kemikalijama.

Proizvodnja

Kvaliteta i izgled apliciranih materijala ovisi o pravilnoj pripremi podloge i ugradnji. Budući da se radi o skupim i višekomponentnim materijalima ugradnjom se bave obučeni timovi, opremljeni strojevima za pripremu podloge i materijala, te alatima za ugradnju uz poznavanje osobne zaštite za siguran rad s mateijalima (HTZ oprema).

Ugradnja

U svim tehničkim informacijama i naljepnicama materijala ispisane su detaljne upute o pripremi i radu s materijalima. Kako se radi o skupim i zahtjevnim materijalima na sva pitanja o primjeni, načinu rada i ostalim detaljima, odgovaramo putem telefona, telefaxa, e-maila, te odlazimo na objekte kako bi na licu mjesta dogovorili izbor materijala, pripremu podloge, način ugradnje i ostale detalje.

Također nudimo pomoć projektantima prilikom izrade troškovničkih stavki.

Savjetovanje

NOVA d.o.o. Karlovac

Voliš Hrvatsku? Kupuj hrvatsko!

Usluge