NOVA d.o.o. Karlovac

Voliš Hrvatsku? Kupuj hrvatsko!

Cijene razrjeđivača i NOVAPOX Ugušćivača izražene su u kn/l, cijena bakrene trake je u kn/m, a sve ostale cijene su kn/kg.

Proizvodi se isporučuju u kompletima, pakirani u omjeru miješanja. Ovaj cjenik vrijedi od 01.06.2006. do znatnih promjena cijena ulazih sirovina ili eventualnih većih promjena tečaja €. Cijene su izražene bez PDV-a.

Cjenik proizvoda

materijali i sustavi za zaštitu i sanaciju A-B konstrukcija

NOVAPOX UV

2K univerzalno epoksidno vezivo

85,00

90,00

NOVAPOX UV-n

2K univerzalno epoksidno vezivo niže viskoznosti

85,00

90,00

NOVAPOX I

2K epoksidna injekciona masa

95,00

NOVAPOX K

2K katran-epoksidno bezotapalno vezivo

74,00

NOVACRYL UV

1K univerzalno akrilatno vezivo

25,00

26,00

NOVAFLEX UV

2K bezotapalno fleksibilno epoksidno transparentno vezivo

125,00

premazi za zaštitu betonskih konstrukcija

NOVAPOX Impregnacija

2K epoksidni impregnacioni premaz za porozne površine

52,00

NOVAPOX UV-n

2K bezotapalna epoksidna impregnacija za niskogradnju

60,00

NOVAPOX Emajl

2K bezotapalni univerzalni epoksidni premaz

84,00

86,00

NOVACRYL P Podni

1K akrilatni premaz

24,00

podne obloge

NOVAPOX S

3K samonivelirajuća podna obloga debljine 3 mm

26,50

NOVAFLOOR S

Višeslojni sustav epoksidnih podnih obloga

na upit

NOVAPOX M

2K epoksidno vezivo za sintetski mort

74,00

NOVAPOX AS

3K elektroprovodljiva samonivelirajuća podna obloga

60,00

NOVAPOX Grund AS

2K elektroprovodljiv grund u sistemu NOVAPOX AS

56,00

NOVAKVARC U

1K aditivni podni materijali

na upit

NOVAKORUND KS

1K aditivni podni materijali

na upit

NOVAFLEX

2K elastična podna obloga debljine > 5 mm

na upit

vodeno emulgirajući epoksidi

VODAPOX Impregnacija

2K epoksidni primer emulgiran u vodi

50,00

VODAPOX P

2K završni epoksidni premaz emulgiran u vodi

60,00

pomoćna sredstva

NOVAPOX Punilo

smjesa granulata za sintetske mortove i mase za podlijevanje

2,50

NOVAPOX Ugušćivač

ugušćivač za sintetske mortove

20,00

Bakrena traka

bakrena traka za NOVAPOX AS sistem

20,00

NOVAPOX Posip AS

vodljivo punilo u sistemu NOVAPOX AS

46,00

poliuretanski završni premaz

NOVAPUR P

2K završni poliuretanski premaz u otapalu

72,00

fasadne boje

NOVACRYL Impregnacija

1K akrilatna impregnacija

22,00

NOVACRYL P

1K akrilatni disperzioni premaz

26,50

podljevni mort

NOVALIT VGM

1K mort za podlijevanje

5,00

razrjeđivači

NOVAPOX Razrjeđivač

razrjeđivač za epokside

22,00

NOVAPUR Razrjeđivač

razrjeđivač za poliuretane

29,00

Download prospekta u PDF formatu

Cjenik u PDF-u