NOVA d.o.o. Karlovac

Voliš Hrvatsku? Kupuj hrvatsko!

Informativni cjenik gotovih podnih premaza i obloga

Navedene potrošnje materijala su okvirne i ovise o vrsti i pripremljenosti podloge. Cijene ugradnje također su okvirne i ovise o pripremi podloge, eventualnim dodatnim radovima kao što su krpanja pukotina, niveliranje podloge itd.

naziv proizvoda

potrošnja (kg/m2)

jed. cijena (kn/kg)

cijena (kn/m2)

Vodenoemulgirajući epoksidni premaz VODAPOX P

VODAPOX Impregnacija

0,25

52,00

15,60

VODAPOX P (u dva sloja)

0,5

60,00

39,60

Materijal:

54,00

Ugrađeno:

90,00 – 100,00

Epoksidna samonivelirajuća podna obloga NOVAPOX S (d=3 mm)

NOVAPOX Impregnacija

0,3

52,00

15,60

NOVAPOX S

5,0

26,50

132,50

Materijal:

150,00

Ugrađeno:

200,00 210,00

Elektroprovodljiva epoksidna podna obloga NOVAPOX AS (d=3 mm)

NOVAPOX Impregnacija

0,3

52,00

15,60

NOVAPOX Grund AS

1,0

56,00

56,00

NOVAPOX Punilo AS

0,4

46,00

18,40

NOVAPOX AS

4,0

60,00

240,00

Materijal (bez bakrenih traka):

330,00

Ugrađeno:

350,00 – 400,00

Epoksidni mort NOVAPOX M (uobičajena debljina sloja d=5 mm)

NOVAPOX Impregnacija

0,3

52,00

15,60

NOVAPOX M – vezivo

1,5

74,00

111,00

NOVAPOX Punilo

10,0

2,50

25,00

Materijal:

150,00

Ugrađeno:

220,00 – 230,00

Aditivni podni materijali NOVAKVARC U i NOVAKORUND KS

NOVAKVARC – sivi, NOVAKVARC crveni

cca 5

4,00

20,00

NOVAKVARC – zeleni

cca 5

8,00

40,00

NOVAKORUND – sivi, NOVAKORUND crveni

cca 5

8,00

40,00

NOVAKORUND – zeleni

cca 5

16,00

80,00

NOVAFLEX – elastična podna obloga (debljina sloja 10 mm)

crna

12,9

12,50

161,25

crvena

12,9

23,50

303,15

zelena

12,9

25,50

328,95

žuta

12,9

41,00

528,90

crvena-žuta

12,9

32,50

419,25

crvena-crna

12,9

18,00

232,20

žuta-crna

12,9

27,00

348,30

crvena-zelena

12,9

24,50

316,05

Ugradnja:

100,00

Download prospekta u PDF formatu

Cjenik u PDF-u