NOVA d.o.o. sukladno svjetskom trendu u borbi protiv zagađivanja atmosfere, formulirala je proizvode iz porodica NOVAPOX, NOVAFLOOR, NOVAFLEX, NOVACRYL i VODAPOX na bazi sintetskih smola, koji ne sadrže štetna otapala, te su ekološki podobni prilikom i nakon ugradnje, jer ne emitiraju štetne tvari u okoliš.

VODAPOX P

vodenoemulgirajući epoksidni premaz

NOVAPOX S

samonivelirajuća bezotapalna epoksidna podna obloga debljine 3 mm

NOVAFLOOR S

višeslojni sustav podnih obloga na bazi epoksidnih smola bez otapala

NOVAPOX AS

elektroprovodljiva bezotapalna epoksidna podna obloga

više o proizvodu...

NOVAKVARC U / NOVAKORUND KS

aditivni podni materijali

Proizvodni program

NOVAFLEX

elastična podna obloga na bazi gumenog granulata i poliuretanskog veziva bez otapala

NOVAPOX M

bezotapalni epoksidni sintetski mort debljine 5-10 mm

Ekološki prihvatljivi proizvodi

NOVA d.o.o. Karlovac

Voliš Hrvatsku? Kupuj hrvatsko!

NOVAPOX Emajl

bezotapalni epoksidni premaz